Offert

Vi träffar dig som kund och lyssnar på dina idéer, efter det tar vi fram ett förslag på form och funktion så att din idé kan bli verklighet.
När ni har tittat igenom vårt förslag i lugn och ro, tar vi ett nytt möte.
Tillsammans gör vi de eventuella ändringar som du vill ha och när ni är nöjda tar vi fram en budget och projektplan.

Vi lämnar offert till våra kunder på två olika sätt:

Fast pris

Vi lämnar ett fast pris och en tydlig specifikation på vad som ska utföres.
Fakturering efter varje vecka och slutfakturering efter besiktning.

Budget/ Uppskattat pris:

Uppskattat pris betyder att du/ni får en professionell bedömning av vad ert projekt kommer att kosta i arbetstid och material.
Under arbetets gång har vi uppföljning av kostnader och eventuella förändringar i uppdraget.
Vid fakturering betalar du/ ni den faktiska arbetstiden och materialkostnaden.

“För oss är det viktigt att kunden kan följa projektet och känner sig trygg.”

TCH Snickartjänst AB
Tel 070-229 35 47
teis@tchsnickartjanst.se