Totalrenoveringar av lägenheter och hus

Så här går arbetet till

Steg 1: Projektering

Det tar 24 timmar att genomföra och kostar 9400kr (beroende av omfattning, kan detta ta mindre tid)

Projekteringen är underlaget som måste tas fram tillsammans av både TCH Snickartjänst och kund. Underlaget beskriver exakt vad som ska göras och med vilka material som kommer att användas. Det är ett omfattande jobb med många krävande beslut men underlaget är en garanti för ett smidigt och kostnadseffektivt projekt.

I projekteringen ingår:

Framtagning av detaljritning och underlag för eventuell bygglovsansökan.
Framtagning av detaljerad kostnadskalkyl för totalrenoveringen.
Upphandling med underleverantörer, EL, VVS mm
Byggplan med start och slutdatum.

Steg 2: Byggstart

Projektet startas upp och arbetet är i full gång
Uppföljning av budget och byggplan varje vecka.
Fakturering varje vecka efter uppföljning.

Steg 3: Målgång

Vid projektets avslut besiktigas jobbet.
Efter besiktningen kommer eventuella justeringar att göras.
Till sist överlämnas projektdokumentation, slutfaktura och nyckel.

TCH Snickartjänst har specialiserad sig på totalrenoveringar och gör detta med omtänksamhet och fingertoppskänsla. Vi upplever det som en ära att få vara med om att ta fram det fina i en gammal byggnad och förena det med det moderna på ett smakfullt och balanserad sätt. TCH Snickartjänst erbjuder byggsamordning, vi har ett brett nätverk av underentreprenörer som gör att jobbet blir gjort i rätt tid och ordning.

Se gärna vår film om totalrenovering.

TCH Snickartjänst AB
Tel 070-229 35 47
teis@tchsnickartjanst.se