TCH Snickartjänst AB
Affärsmässig och pålitlig för en trygg affär.

Innan jobbet startar ska följande punkter vara överenskommit mellan kund och TCH Snickartjänst AB.

Tydlig beskrivning av vad som ska utföras.
Tydlig beskrivning av arbetskostnad.
Tydlig beskrivning av materialkostnad.
Tydlig beskrivning av eventuell kostnad och uppdrag för underentreprenör.
Tydlig beskrivning av vad som inte ingår i uppdraget.
Tydlig beskrivning av uppdrag som kund har ansvar för.
Datum för byggstart.
Datum för byggavslut.
Datum för besiktning mellan kund och TCH Snickartjänst.

När jobbet startar gäller följande riktlinjer.

Om det uppstår tilläggsbeställningar i uppdraget under arbetets gång dokumenteras detta enligt ovan.
TCH håller rent och fint på arbetsplatsen.
TCH håller material och verktyg på överenskommit plats.
TCH använder uteslutet verktyg, maskiner och material som tillhör TCH Snickartjänst.
TCH ska ha tillgång till toalett och vatten under arbetstid.
TCH förvara byggavfall på överenskommit plats.
TCH har tillgång till parkering för snickarbil och eventuell manskapsvagn.

När jobbet är klart ska följande punkter gås igenom av kund och ansvariga snickare.

Är jobbet utfört enligt överenskommelse?
Är städning utfört enligt överenskommelse?
Faktura och nyckel överlämnas till kund

TCH Snickartjänst AB
Tel 070-229 35 47
teis@tchsnickartjanst.se